Bijbelkringen

In onze wijkgemeente zijn circa 15 Bijbelkringen actief die ongeveer één keer per maand elkaar ontmoeten en nadenken over een Bijbelboek of thema. Aan de hand van een bijbelstudieboekje wordt het onderwerp gedurende 8 à 10 bijeenkomsten besproken.

Elke Bijbelkring heeft een kringleider. Bij de meeste kringen rouleert degene die de inleiding houdt over het te bespreken hoofdstuk. Daarnaast wordt de bijbelkringavond wisselend bij één van de kringleden gehouden.

Bijbelkringen (zijn) ontstaan uit voormalige belijdenisgroepen en bestaan uit circa 8 à 12 kringleden. Alle kringen hebben een open karakter wat inhoud dat nieuwe leden altijd welkom zijn mits de groepsgrootte dat toelaat.

Heb je interesse? Neem dan contact op met de Bijbelkringcoördinator, Richard Lagendijk, tel.: 06 46054584, email: a.lagendijk5@kpnplanet.nl