Catechisatie

Elk winterseizoen zijn er catechisatielessen. Alle jongeren van 10-18 jaar ontvangen daar in september een uitnodiging voor. De catechisaties worden gegeven op maandag- en dinsdagavond in de Damsteen.

Deze lessen hebben als doel de betekenis en inhoud van het christelijk geloof over te dragen aan de jongeren van de gemeente. Dit dient als voorbereiding op de openbare geloofsbelijdenis. Jongeren en ook ouderen die graag belijdenis willen afleggen worden uitgenodigd voor de belijdeniscatechisaties. Deze zijn elk seizoen op het tijdstip dat de belijdenisgroep het meest schikt.

Er is elk seizoen een ander doel waarvoor gecollecteerd wordt tijdens de catechisaties. Daarom  is er  aan het begin van het seizoen, meestal begin oktober, een thema-avond met een presentatie door medewerkers van de stichting waarvoor gecollecteerd wordt. Aan het eind van het seizoen is er een afsluitavond waarbij o.a. het bedrag dat is bijeengebracht wordt overhandigd. Deze avond is tegelijk meer interactief van karakter.