Doel evangelisatie 

Allereerst is daar de roep van de Heere Jezus: “Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.” (Lukas 6:36). In zijn daden en woorden willen we getuigen voor de wereld zijn, op allerlei verschillende manieren, maar altijd in liefde en bewogenheid voor de naaste.
  

Kernwoorden 

Drie kernwoorden – verkennen, verbinden, verrijken – vormen de komende jaren de focus waarop de wijkgemeente zich richt: 

• Verkennen - een missionaire levenshouding vindt zijn wortels in Christus. Vanuit Hem is er oog voor de ander. We willen dat doen door bezinning op de kern van het Christelijk geloof en we nemen een verkennende positie in door ons meer te richten op de leef- en denkwereld van anderen om ons heen. 

• Verbinden - evangeliseren begint met de ontmoeting met elkaar, het leggen van contacten en vervolgens besluiten om samen dingen te doen. Concreet willen we dit vorm geven door het organiseren van activiteiten die gelegenheid geven tot ontmoeting en gesprek. 

• Verrijken - we willen als christelijke gemeente mensen om ons heen laten delen in de rijkdom van het leven met Christus. Ook in soms onverwachte en ongedachte momenten zijn we in staat om iets van die schat zichtbaar te maken. 

 

Evangelisatiecommissie 

In onze wijkgemeente is er een commissie met het doel om de gemeente voor de opdracht van evangelisatie (mede) toe te rusten en aan te sporen. In de commissie zitten momenteel de volgende personen: 

 

1. Nely Verloop: Activiteitenondersteuning en voorzitter 

2. Sabine van Dalen: Activiteitenondersteuning 

3. Jan van der Kruijt: Activiteitenondersteuning en secretariaat 

4. Arie Verhoeven: Activiteitenondersteuning en evangelisatieouderling 

5. Arno Gebraad: Activiteitenondersteuning 

6. Ernst Breedveld: Penningmeester 

7. Martin Verhage: Kerkklokradio 

 

Contact met de evangelisatiecommissie kan worden opgenomen via Arie Verhoeven, te bereiken via verhoeven.arie@gmail.com of 078 6919749. 

Download file: beleidsplan 2022-2024