Doel evangelisatie

Allereerst is daar de roep van de Heere Jezus aan de discipelen: “volgt Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken”. Die opdracht wordt vlak voor zijn hemelvaart herhaald: “En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.” Markus 16:15. Dit wordt niet alleen tegen bepaalde personen gezegd maar geldt voor de gehele gemeente. Zie hiervoor ook 1 Petrus 2:9: “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht”.

 

Kernwoorden

Drie kernwoorden – geloven, participeren, getuigen – vormen de komende jaren de focus waarop de wijkgemeente zich richt:

• We stimuleren tot het persoonlijk geloven in Jezus Christus, de Gekruisigde en Opgestane – het hart van de gemeente!

• We stimuleren tot participeren aan zondagse erediensten en doordeweekse activiteiten – de betrokkenheid op de gemeente!

• We stimuleren tot getuigen door de schat van het Evangelie uit te dragen richting de naaste – de opdracht van de gemeente

 

Evangelisatiecommissie

In onze wijkgemeente is er een commissie met het doel om de gemeente voor de opdracht van evangelisatie (mede) toe te rusten en aan te sporen. In de commissie zitten de volgende personen:

1. Tim Reijm: Activiteitenondersteuning en voorzitter

2. Marion Korteland: Activiteitenondersteuning en VBW

3. Marieke Crisci: Activiteitenondersteuning

4. Sabine van Dalen: Activiteitenondersteuning

5. Jan van der Kruijt: Activiteitenondersteuning en secretariaat

6. Arie Verhoeven: Activiteitenondersteuning en evangelisatieouderling

7. Henriët Verweij: Activiteitenondersteuning

8. Martin Verhage: Kerkklokradio

9. Bert Schutte: Penningmeester

 

Contact met de Evangelistiecommissie kan worden opgenomen via Arie Verhoeven, te bereiken via verhoeven.arie@gmail.com of 078 6919749.

 

Download hieronder het Jaarverslag over 2018, om een beeld te krijgen van alle werkzaamheden van de commissie: