Rentmeesterschap kent veel kanten en gaat ons als kerken van de Protestantse Gemeente Alblasserdam ook ter harte. In grote en kleine dingen laten we dit zien. Zoals u in de flyer al heeft kunnen lezen is ons voornemen om de energie die de zon geeft te oogsten. Aanknopingspunten hiervoor vinden we op verschillende plekken in de Bijbel, denk bijvoorbeeld ook Micha 6 vers 8 waar staat: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil ...”. De vraag naar energie en de mogelijkheden om dit met zonnepanelen op te vangen, hebben wij daarom voor de vier kerken onderzocht en we hebben met verschillende bedrijven gesproken. De plannen zijn concreet, er ligt een uitvoerbaar plan. Het betekent een gezamenlijke, serieuze investering van € 74.000. Met elkaar gaan we daar de vruchten van plukken: minder elektra uit gestookte energiecentrales en de energierekening gaat omlaag.

Hoeveel energie gebruiken we

Naast de drie pastorieën hebben we vijf gebouwen in onze Protestantse Gemeente Alblasserdam.

In deze vijf gebouwen verbruiken we afzonderlijk van elkaar drie tot acht keer de hoeveelheid elektriciteit van een gemiddeld huishouden. Dat is een behoorlijke hoeveelheid, daarom is het goed om deze energie te gaan oogsten van de zon.

 

Met welk bedrijf gaan we in zee

Na verschillende gesprekken en offertes zijn we net Groenpand uit Utrecht in zee gegaan. IJmert Muilwijk is daar één van de drijvende krachten achter. Groenpand adviseert in de brede zin over verduurzaming. Zij voeren daar ook projecten in uit. Zij doen dat vanuit hun Christelijke achtergrond, dat heeft IJmert nog niet zo lang geleden ook toegelicht op Groot Nieuws Radio.

 

Waar hebben we op gelet

Uiteraard hebben we gelet op de prijs/kwaliteit verhouding. We moeten het geld tenslotte samen bij elkaar brengen. Maar ook op de kwaliteit van de producten en de manier waar op de panelen worden aangebracht. Ten slotte is er nog een belangrijk punt bij PV-panelen. Het oogsten van de zon is ronduit goed, maar er is ook een reëel gevaar. Namelijk dat we een nieuwe afvalberg aan het produceren zijn met elkaar. Groenpand levert panelen van het merk Trinasolar. Door Bloomberg keer op keer uitgeroepen tot één van de stabielste bedrijven en door Silicon Valley Toxics Coalition tot het op-twee-na duurzaamste bedrijf. We kunnen de panelen dus met een gerust hart neerleggen. De daken hebben we ook constructief laten controleren op de extra belasting van de panelen.

 

Wat wordt er precies gelegd

Vanuit het gebruik en de constructieve mogelijkheden hebben we op elk gebouw gezocht naar het optimum. De Ontmoetingskerk krijgt 40 panelen op het platte dak dat goed op het zuiden is geörienteerd. De Grote Kerk, wat een rijksmonument is, krijgt uiteraard geen PV-panelen op het dak. Wel worden er zowel op de Damsteen als op de pastorie samen 38 panelen gelegd. De Havenkerk heeft door haar gebruik, maar ook door het grote oppervlak ruimte voor 86 panelen. Deze liggen pal zuid-geörienteerd. Tot slot de Ichthuskerk, daar worden in de voor deze kerk belangrijke symetrie, 76 panelen gemonteerd. Daar waar de panelen ook in het zicht liggen hebben we steeds als uitgangspunt genomen dat er een ordelijke vorm verschijnt op het dak.


Neemt u uw rentmeesterschap ook serieus
Misschien bent u door deze actie geïnspireerd om thuis ook panelen aan te schaffen, dat moedigen wij zeker aan. Maar u of jij kunt ons natuurlijk ook helpen door ons financieel te steunen en met ons me te investeren. Uw bijdrage is bovendien aftrekbaar bij de Belastingdienst. Als handvat geven wij u enkele opties. U kunt persoonlijk sponsoren, maar ook als gezin, als vriendenclub of als bijbelstudiegroep. Investeer mee, geef aan op welke manier u aan deze investering mee wilt dragen. Mail naar Jeroen van Bochove (
vanbochove01@gmail.com) of Arjan Buitelaar (ajr.buitelaar@kpnplanet.nl).

Meer info kunt vinden op www.groenekerken.nl en www.groenpand.nl.