Nadat bleek dat er vanuit het RIVM ruimte is om weer met de gemeente te zingen in de kerk, en dat toch een essentieel onderdeel van onze liturgie is, heeft de PKN richtlijnen gegeven hoe dit vorm te geven. Zij hebben, naast aanwijzingen hoe een en ander te organiseren, ook een rekentool gepubliceerd waarbij de risico’s van de gemeentezang voor de plaatselijke gemeente in kaart gebracht worden aan de hand van onder andere het aantal aanwezigen, de oppervlakte en inhoud van de kerkzaal, mate van ventilatie en bouwjaar van de kerk.

Wij willen als kerkenraad, zoals ook al eerder, in ons beleid rondom het aantal aanwezigen en het al dan niet als gemeente zingen baseren op deze door de PKN uitgewerkte richtlijnen. Dat betekent dat we blij zijn dat we, onder voorwaarden, vanaf komende zondag 19 juli meer dan 100 gemeenteleden kunnen uitnodigen en dat er ook door de in de kerk aanwezige gemeenteleden gezongen kan worden. De belangrijkste voorwaarden zijn, dat we moeten registreren wie de kerkdiensten bezoeken en dat er bij binnenkomst een gezondheidscheck (triage) aan de hand van een vragenlijst moet worden gedaan. Aan de eerste voorwaarde voldeden we al, omdat we al op naam gemeenteleden uitnodigen. Om aan de tweede voorwaarde te kunnen voldoen willen we u vragen de vragenlijst, die bij de ingang van de kerk wordt opgehangen, voor uzelf te beantwoorden en bij een ‘nee’ op alle vragen bent u van harte welkom om de kerkdienst bij te wonen.

Alle gemeenteleden die uitgenodigd worden, ontvangen op woensdag of donderdag persoonlijk een uitnodiging per e-mail of telefoon. Valt uw achternaam in het de Nieuwsbrief genoemde bereik maar heeft u geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met ouderling van Hemert, pavanhemert@telfort.nl / 078-7854021.

Het is niet mogelijk om met meer personen te komen dan u heeft opgegeven.

Wilt u als niet-gemeentelid ook een dienst bijwonen neem dan contact op met de eerste of tweede scriba, Paulus-Jan Kieviet, scriba.wijk1@kerkenpad.nl / 078 6912500 of tweede scriba  Peter Verloop,  scriba2.wijk1@pknalblasserdam.nl  / 078 6915640.

Bij aankomst in het kerkgebouw wijzen de kosters u een plaats toe. We vertrouwen erop dat u zich aan hun aanwijzingen houdt. Zoals eerder al aangegeven, worden de toiletten zo min mogelijk gebruikt en is de garderobe afgesloten.

Als u niet uitgenododigd bent kunt u de diensten volgen via kerkradio of internet. (Klik HIER voor de link naar de beelduitzending op Youtube.) Wie geen kerkradio of internet heeft, kan wellicht bij een ander gemeentelid thuis de dienst bekijken of beluisteren.

De liturgie zal iedere week in de reguliere nieuwsbrief worden gepubliceerd.

Ook al lijkt de nodzaak om allelei maatregelen te nemen minder, toch willen we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. En dat vooral met het oog op anderen (denk aan ouderen en andere kwetsbare mensen) die we zouden kunnen besmetten. Zoals u waarschijnlijk weet, vormt het coronavirus vooral voor ouderen en andere kwetsbare groepen een groot risico. Het aanpassen van de kerkdiensten is dan ook niet alleen een kwestie van verantwoordelijkheid en van gehoorzaamheid aan de overheid, maar ook van naastenliefde.

Eén onderdeel van de dienst kan in deze omstandigheden niet doorgaan: de collecte. Zie daarvoor het bericht 'Collecten Diaconie en Kerkbeheer' hieronder.

In deze omstandigheden worden we des te meer herinnerd aan de woorden die ds. Van Mourik voorhield uit Psalm 65: "U hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen." In diezelfde Psalm lazen we ook over Gods macht, die alles te boven gaat - ook alle ziekten en crises die voor ons te groot zijn.

De kerkenraad

Meekijken: KLIK HIER

 

Collecten Diaconie en Kerkbeheer

Nu de kerkdiensten vanwege het Coronavirus voorlopig alleen digitaal worden uitgezonden zijn ook wij genoodzaakt om de collecten op een andere manier te organiseren. Wij vragen u om bij een bijzonder collectedoel het geld dat u wilt geven rechtstreeks over te maken naar het rekeningnummer van het betreffende doel. Informatie over het collectedoel en het rekeningnummer zal wekelijks in de nieuwsbrief worden aangegeven. U vindt deze gevens ook linksonder op de website met uitzondering van de bijzondere doelen.

Ontvang een hartelijke groet vanuit de colleges Diaconie en Kerkbeheer.