Nu Nederland een algemene lockdown is ingegaan, hebben we ook voor de kerkdiensten en andere gemeenteactiviteiten overwogen wat in deze situatie de beste gedragslijn is.
Voor de meeste activiteiten was al snel duidelijk, dat deze tot 19 januari moeten worden opgeschort. Dat betekent dat clubs en verenigingen, Bijbelkringen en catechisaties tot die tijd niet doorgaan. Alleen online vergaderingen en bijeenkomsten zijn mogelijk.
Voor de kerkdiensten heeft de overheid geen nadere regels vastgesteld; daarvoor volgden op dinsdag en woensdag nadere adviezen vanuit de PKN en het CIO (het Contact Inzake Overheidszaken, het overlegorgaan tussen de gezamenlijke kerken en de overheid). Dit advies kwam neer op een dringend verzoek om kerkdiensten de komende vijf weken zoveel mogelijk online te houden.
Na een zorgvuldige afweging hebben we als moderamen besloten om dit advies op te volgen. Dat betekent dus dat de komende weken geen gemeenteleden worden uitgenodigd voor de kerkdienst, maar dat alleen de nodige medewerkers aanwezig zullen zijn. Daarmee zijn we terug bij de situatie zoals die in het voorjaar was. We zijn teleurgesteld dat we dit besluit moeten nemen; we hoopten er juist op dat binnen afzienbare tijd de mogelijkheden weer wat verruimd zouden worden. De overheid roept echter de samenleving in alle geledingen ertoe op om samenkomsten zoveel mogelijk te vermijden, in de hoop dat het aantal besmettingen op korte termijn terugloopt. We menen dat het wijs is om hierin mee te gaan en te doen wat we kunnen. We hopen en bidden dat deze maatregelen tot een dusdanige afname van het aantal besmettingen zullen leiden, dat er na 19 januari weer een versoepeling mogelijk is.
 
Het is geen gemakkelijke tijd. Niet voor hen die direct of indirect door de pandemie getroffen zijn, niet voor ons als gemeente. Tegelijk mogen we getuigen van een perspectief dat uitgaat boven de zorgen en teleurstellingen van deze tijd. Lockdown of niet, het is Advent! Volgende week vieren we dat onze Heere Jezus Christus naar deze aarde kwam, Hij die ook Heer is over leven en dood, over ziekte en gezondheid. En we mogen uitzien naar Zijn tweede komst, als ziekte en dood voorgoed verleden tijd zullen zijn, als God alles is en in allen. “Nog is die dag verborgen, wacht hem gelovig af…”
 
Het moderamen