Zoals u waarschijnlijk via de media hebt vernomen, adviseert het RIVM om t/m 6 apil geen bijeenkomsten meer te houden met meer dan 100 personen. Op grond hiervan hebben we besloten om de kerkdiensten zoals we die gewend zijn, niet te laten doorgaan zolang dit advies van kracht is.

Toch is het juist ook in deze tijd belangrijk dat de dienst van het Woord voortgang kan vinden. De kerkdiensten zullen daarom de komende weken wel doorgaan, maar in een lege kerk. In de dienst zal een deel van de kerkenraad aanwezig zijn. Het gaat dan ook om een volwaardige dienst.

We willen u dan ook vragen om niet naar de kerk te komen, maar de diensten te volgen via kerkradio of internet. (Klik HIER voor de link naar de beelduitzending op Youtube.) Wie geen kerkradio of internet heeft, kan wellicht bij een ander gemeentelid thuis de dienst bekijken of beluisteren.

De liturgie zal iedere week in de reguliere nieuwsbrief worden gepubliceerd.

 

Het is niet gemakkelijk om te besluiten om niet meer als gemeente samen te komen. Voor zover wij weten, is dit niet eerder gebeurd. We ontkomen echter niet aan deze beslissing. Nu het aantal besmettingen steeds sneller toeneemt, willen we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. En dat vooral met het oog op anderen (denk aan ouderen en andere kwetsbare mensen) die we zouden kunnen besmetten. Zoals u waarschijnlijk weet, vormt het coronavirus vooral voor ouderen en andere kwetsbare groepen een groot risico. Het opschorten van de kerkdiensten is dan ook niet alleen een kwestie van verantwoordelijkheid en van gehoorzaamheid aan de overheid, maar ook van naastenliefde.

Eén onderdeel van de dienst kan in deze omstandigheden niet doorgaan: de collecte. Zie daarvoor het bericht 'Collecten Diaconie en Kerkbeheer' hieronder.

In deze omstandigheden worden we des te meer herinnerd aan de woorden die ds. Van Mourik ons woensdagavond voorhield uit Psalm 65: "U hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen." In diezelfde Psalm lazen we ook over Gods macht, die alles te boven gaat - ook alle ziekten en crises die voor ons te groot zijn.

De kerkenraad

Meekijken: KLIK HIER

 

Collecten Diaconie en Kerkbeheer

Nu de kerkdiensten vanwege het Coronavirus voorlopig alleen digitaal worden uitgezonden zijn ook wij genoodzaakt om de collecten op een andere manier te organiseren. Wij vragen u om bij een bijzonder collectedoel het geld dat u wilt geven rechtstreeks over te maken naar het rekeningnummer van het betreffende doel. Informatie over het collectedoel en het rekeningnummer zal wekelijks in de nieuwsbrief worden aangegeven.

Dit vragen wij u omdat deze doelen anders hun inkomsten zullen mislopen. Dit geldt trouwens ook voor de eigen collecten van Diaconie en Kerkbeheer. Wanneer het collectedoel is bestemd voor Diaconie of Kerkbeheer vragen wij u om tijdelijk uw giften op te sparen en deze later alsnog in de collectezak te doen tijdens de eerstvolgende kerkdienst. Hierbij denkend aan de woorden van Paulus in 1 Cor. 16:2: "Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzijleggen om op te sparen wat in zijn vermogen is…".

Ontvang een hartelijke groet vanuit de colleges Diaconie en Kerkbeheer,

Matthijs van den Berg en Sjoerd Veerman