Een Veilige Kerk

Hierbij willen wij u graag voorstellen aan de commissie Veilige Kerk. Deze commissie bestaat uit Rianne Oosterom, Peter Verschoor (beiden vertrouwenspersoon van onze wijkgemeente) en Marieke Reijm.
 
Waarom een deze commissie? Grensoverschrijdend gedrag komt in de kerk niet meer of minder voor dan buiten de kerk. Juist de kerk moet een veilige plaats zijn waar iedereen kan meedoen. We dienen ons te realiseren dat in elke gemeente slachtoffers zijn van misbruik, in hun thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar mogen we niet voor wegkijken. Met enkele stappen kunnen we al meer veiligheid bieden. De commissie heeft als doel om gesprek en bezinning te stimuleren en (preventie)maatregelen te initiëren. Dit willen we doen aan de hand van het stappenplan Een veilige kerk, initiatief van de vier kerkelijke meldpunten. Meer uitleg leest u op www.eenveiligekerk.nl. We hopen zo met elkaar te werken aan een veilige omgeving met duidelijke afspraken zodat er ruimte kan zijn voor gezonde groei in onderling contact. Als commissie volgden we hiertoe bijvoorbeeld de leerzame Toerustingsdag voor vertrouwenspersonen in Barneveld, met als thema: De kerk, een veilige plaats.
 
Wat merkt u hiervan? De komende tijd hopen we meer zichtbaar te worden door poster- en foldermateriaal en zullen we verdere gesprekken voeren met kerkenraad en andere kerkelijk werkers. Periodiek zullen we u informeren over de voortgang van dit project. We zijn ons er uitermate van bewust dat we een heel gevoelig thema aankaarten. U mag erop vertrouwen dat we zo zorgvuldig mogelijk en betrokken te werk (zullen) gaan. Heeft u vragen over dit bericht of wilt u in contact komen met één van de vertrouwenspersonen? Aarzel niet om één van ons aan te spreken of contact op te nemen met Peter of Rianne via onderstaande gegevens:

 

Vertrouwenspersonen

In de wijkgemeente zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld:

Peter Verschoor
Lekstraat 1A
2953 CD  Alblasserdam
Tel. 078 – 6915461

 

 
Rianne Oosterom 
Lekstraat 37 
2953 CD Alblasserdam
tel./whatsapp 06-42213098
 
 
 
 
Zij kunnen worden benaderd wanneer er in het gemeentewerk sprake is van grensoverschrijdend gedrag of (vermoedens van) seksueel misbruik.
 

 

Hieronder introduceren Peter en Rianne zichzelf:

 

Beste  gemeenteleden, 
Ik ben Peter Verschoor, 55 jaar oud en gelukkig getrouwd met Mathilda. Samen zijn we ouders van 5 kinderen en hebben 2 kleinkinderen. In het dagelijks leven ben ik Logistiek Manager bij een bedrijf wat verpakkingen verkoopt. We zijn sinds 2001 lid van onze wijkgemeente. Door allerlei activiteiten in onze gemeente ben ik redelijk bekend bij en met een groot deel van onze leden. Ik vind het een voorrecht om als vertrouwenspersoon onze gemeente te mogen dienen.
 
Een hartelijke groet,
Peter
 
Beste gemeenteleden,
Ik ben Rianne Oosterom, 17 jaar samen met Bert waarvan alweer 11 jaar getrouwd. Sinds 2015 wonen we in Alblasserdam en leven we mee met de gemeente van Wijk 1. Samen hebben we drie kinderen. Nadat ik benaderd ben door de kerkenraad om de opengekomen functie van vertrouwenspersoon in te vullen heb ik besloten om er voor te gaan.
Ik ben zelf in het dagelijks leven werkzaam als planner in de wijkverpleging. Daarnaast ben ik al een aantal jaren werkzaam als vrijwilliger bij een organisatie die zich specifiek richt op (omstanders van) slachtoffers van seksueel geweld. In deze hoedanigheid ben ik gewend om, vanuit een neutrale houding, mensen een luisterend oor te bieden en waar mogelijk de juiste handvatten te bieden of door te sturen richting de hulpverlening. Aangezien dit volledig anoniem is vergt dit de juiste gesprekstechnieken om erachter te komen wat er precies speelt. Ik vind het belangrijk dat we als kerk het uitgangspunt moeten hebben dat er een open cultuur is waarin alles bespreekbaar moet zijn. In de samenleving en daarbij dus ook de kerk, zien we dat mensen elkaar veel nare dingen aandoen, in woorden en daden. Dit maakt dat we als kerk er voor zullen moeten zorgen dat we niet onze ogen sluiten voor deze werkelijkheid en zowel preventief als actief zullen moeten handelen. Ik vind het heel belangrijk dat mensen niet met iets blijven rondlopen en dat er een plek is in de gemeente waar je kunt melden. Uitgangspunt hierin is dat we met elkaar observeren, signaleren en zonodig handelen; uiteraard nooit zonder toestemming van de melder. Het kan zijn dat je iets meld waarvan je zelf denkt dat het weinig bijdraagt, maar soms maken vele kleine meldingen een onderliggend probleem zichtbaar!
Met vriendelijke groet,
Rianne Oosterom