Een Veilige Kerk

Hierbij willen wij u graag voorstellen aan de commissie Veilige Kerk. Deze commissie bestaat uit Rianne Oosterom, Elbert Post (beiden vertrouwenspersoon van onze wijkgemeente) en Marieke Reijm.
 
Waarom een deze commissie? Grensoverschrijdend gedrag komt in de kerk niet meer of minder voor dan buiten de kerk. Juist de kerk moet een veilige plaats zijn waar iedereen kan meedoen. We dienen ons te realiseren dat in elke gemeente slachtoffers zijn van misbruik, in hun thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar mogen we niet voor wegkijken. Met enkele stappen kunnen we al meer veiligheid bieden. De commissie heeft als doel om gesprek en bezinning te stimuleren en (preventie)maatregelen te initiëren. Dit willen we doen aan de hand van het stappenplan Een veilige kerk, initiatief van de vier kerkelijke meldpunten. Meer uitleg leest u op www.eenveiligekerk.nl. We hopen zo met elkaar te werken aan een veilige omgeving met duidelijke afspraken zodat er ruimte kan zijn voor gezonde groei in onderling contact. Als commissie volgden we hiertoe bijvoorbeeld de leerzame Toerustingsdag voor vertrouwenspersonen in Barneveld, met als thema: De kerk, een veilige plaats.
 
Wat merkt u hiervan? De komende tijd hopen we meer zichtbaar te worden door poster- en foldermateriaal en zullen we verdere gesprekken voeren met kerkenraad en andere kerkelijk werkers. Periodiek zullen we u informeren over de voortgang van dit project. We zijn ons er uitermate van bewust dat we een heel gevoelig thema aankaarten. U mag erop vertrouwen dat we zo zorgvuldig mogelijk en betrokken te werk (zullen) gaan. Heeft u vragen over dit bericht of wilt u in contact komen met één van de vertrouwenspersonen? Aarzel niet om één van ons aan te spreken of contact op te nemen met Elbert of Rianne via onderstaande gegevens:

 

Vertrouwenspersonen

In de wijkgemeente zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld:

Elbert Post

Mailadres: grotekerkvp1@gmail.com

Telefoonnummer/Whatsapp: 06-48385604

Adres: Willem Dreeshof 22, 2953 AW te Alblasserdam

 

 
Rianne Oosterom 

Mailadres: grotekerkvp2@gmail.com

Telefoonnummer/Whatsapp: 06-42213098

Adres: Lekstraat 37, 2953CD te Alblasserdam

 
 
 
 
Zij kunnen worden benaderd wanneer er in het gemeentewerk sprake is van grensoverschrijdend gedrag of (vermoedens van) seksueel misbruik.
 

 

Hieronder introduceren Elbert en Rianne zichzelf:

 

Beste broeders en zusters uit de gemeente,


Graag stel ik mezelf aan u voor als de “nieuwe” vertrouwenspersoon. Velen zullen mij van gezicht wel kennen maar wie ben ik nu eigenlijk?

Mijn naam is Elbert Post, sinds 14 jaar getrouwd met Emmely en sinds dien wonen we in Alblasserdam. . We hebben een dochter Lynn en een zoon Twan. En  leven vanaf sinds 2019 mee met Wijk 1

Ik ben opgeleid als maatschappelijk werker en heb bijna 20 jaar ervaring als hulpverlener in het welzijnswerk. 4 jaar geleden ben ik gaan werken in het onderwijs op een MBO-school om daar les te geven aan toekomstige hulpverleners en welzijnswerkers. Ik vind het mooi om mijn ervaring en deskundigheid te delen met de studenten.

Enkele weken geleden heeft de kerkenraad mij gevraagd vertrouwenspersoon te worden omdat er een vacature was ontstaan. Ik vind het erg belangrijk dat er in de kerk aandacht is voor een veilig klimaat en wil daar graag aan bijdragen; een veilige kerk maken we samen.

Als u ergens vraagtekens bij heeft of een raar onderbuikgevoel, schroom dan niet om 1 van ons te benaderen om mee te denken; zo staat u er niet alleen voor.

Hartelijke groet,

Elbert Post

 


 

Beste gemeenteleden,

 

Ik ben Rianne Oosterom, 19 jaar samen met Bert waarvan alweer 13 jaar getrouwd. Sinds 2015 wonen we in Alblasserdam en leven we mee met de gemeente van Wijk 1. Samen hebben we drie kinderen. Sinds 2 jaar ben ik als vertrouwenspersoon aangesteld in de gemeente. In het dagelijkse leven ben werkzaam als vrijwilliger-coördinator bij Stichting Ontmoeting te Rotterdam.

Daarnaast ben ik al een aantal jaren werkzaam als vrijwilliger bij een organisatie die zich specifiek richt  op (omstanders van) slachtoffers van seksueel geweld. In deze hoedanigheid ben ik gewend om, vanuit een neutrale houding, mensen een luisterend oor te bieden en waar mogelijk de juiste handvatten te bieden of door te sturen richting de hulpverlening. Aangezien dit volledig anoniem is vergt dit de juiste gesprekstechnieken om erachter te komen wat er precies speelt.

Ik vind het belangrijk dat we als kerk het uitgangspunt hebben dat er een open cultuur is waarin alles bespreekbaar moet zijn. In de samenleving en daarbij dus ook de kerk, zien we dat mensen elkaar veel nare dingen aandoen, in woorden en daden. Dit maakt dat we als kerk er voor zullen moeten zorgen dat we niet onze ogen sluiten voor deze werkelijkheid en zowel preventief als actief zullen moeten handelen.

Ik vind het heel belangrijk dat mensen niet met iets blijven rondlopen en dat er een plek is in de gemeente waar je kunt melden.  Uitgangspunt hierin is dat we met elkaar observeren, signaleren en zo nodig handelen; uiteraard nooit zonder toestemming van de melder. Het kan zijn dat je iets meldt waarvan je zelf denkt dat het weinig bijdraagt, maar soms maken vele kleine meldingen een onderliggend probleem zichtbaar!

 

Met vriendelijke groet,

 

Rianne Oosterom