Vrouwenstudiekring ‘Rondom het Woord’

Deze kring komt eenmaal in de drie weken op de woensdagmorgen bijeen van 9.15 tot 11.15 uur in ‘de Damsteen’. Op deze kring ontmoeten jongere en oudere leden elkaar rondom de open Bijbel. Sinds enkele jaren zijn we aangesloten bij de Hervormde Vrouwenbond. Alle leden ontvangen maandelijks het mooie blad ‘De Hervormde Vrouw’. Op de morgens bespreken we de Bijbelstudies die dit blad ons aanreikt. Rond het Kerstfeest en het Paasfeest is er meestal een speciale liturgie en na de pauze een vrij programma. Ook organiseren we jaarlijks een uitje, zodat we elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten. De zaal is open vanaf 9 uur voor koffie en thee, voor de kleine kinderen is er oppas.

Voor vragen of wanneer u zich wilt aanmelden als lid, kunt u contact opnemen met Ella Hartman: tel. 078-6916864 of ella.hartman@hotmail.com

Voor meer informatie over de vrouwenbond, kunt u kijken op de site: https://www.hervormdevrouwenbond.nl/

 

Planning van september 2019 tot februari 2020 D.V.

Kringmorgens: 2019

18 september: 1e Bijbelstudie, ds. R.W. van Mourik

26 september: Bondsdag Barneveld

16 oktober: Ledenvergadering en presentatie MAF (TFC Theo en Clazien van der Schelling)

30 oktober: 2e Bijbelstudie, ds. J. van Dijk, Ridderkerk

20 november: 3e Bijbelstudie

11 december: Kerstbijeenkomst

2020

15 januari:  Bijbelstudie 5, spreker: Paulus-Jan Kievit

22 januari: IVO Interkerkelijke vrouwenochtend

12 februari: 40-jarig Jubileum herdenking

4 maart:  Bijbelstudie 6

26 maart: Themabijeenkomst Lekkerkerk

1 april: Paasmorgen,  spreker: Artjan van Daalen

22 april: Bijbelstudie 7

13 mei: Bijbelstudie  8, spreker: proponent Burggraaf

19 mei: Ledenvergadering Putten