Vrouwenstudiekring ‘Rondom het Woord’

 

 

Deze kring komt eenmaal in de drie weken op de woensdagmorgen bijeen van 9.15 tot 11.15 uur in ‘de Damsteen’. Op deze kring ontmoeten jongere en oudere leden elkaar rondom de open Bijbel.
Sinds enkele jaren zijn we aangesloten bij de Hervormde Vrouwenbond. Alle leden ontvangen maandelijks het mooie blad ‘De Hervormde Vrouw’. Op de morgens bespreken we de Bijbelstudies die dit blad ons aanreikt.

Rond  het Kerstfeest en het Paasfeest is er meestal een speciale liturgie en na de pauze een vrij programma.

Ook organiseren we jaarlijks een uitje, zodat we elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten.

De zaal is open vanaf 9 uur voor koffie en thee, voor de kleine kinderen is er oppas.

Voor vragen of wanneer u zich wilt aanmelden als lid, kunt u contact opnemen met Ella Hartman: tel. 087-6916864 of ella.hartman@hotmail.com

Voor meer informatie over de vrouwenbond, kunt u kijken op de site:

https://www.hervormdevrouwenbond.nl/