Vrouwenstudiekring ‘Rondom het Woord’

Wij zijn een kring waarop vrouwen van alle leeftijden elkaar ontmoeten. Ongeveer één keer in de drie weken komen we bij elkaar in ‘De Damsteen’ rondom een open Bijbel.  We beginnen om 9.30 uur en vanaf 9.15 uur is er koffie of thee. Rond 11.30 uur sluiten we af.                                                  

We zijn aangesloten bij ‘Vrouw tot vrouw’, de Hervormde Vrouwenbond. Alle leden ontvangen zes keer per jaar het mooie magazine ‘Vrouw tot vrouw’. Op de kringmorgens bespreken we de Bijbelstudies die ons aangereikt worden in een speciale Bijbelstudie-editie van ‘Vrouw tot vrouw’. We nodigen regelmatig sprekers uit die voor ons een inleiding verzorgen over het Bijbelgedeelte wat aan de beurt is. Na de pauze bespreken we in groepjes vragen over het Bijbelgedeelte. Dit wordt als een zeer waardevolle verdieping en bemoediging ervaren.

Aan het begin van het seizoen hebben we onze ledenvergadering. Na de pauze nodigen we altijd iemand uit van een stichting waar we het komende seizoen geld voor inzamelen.                            

Rond Kerstfeest en Paasfeest is er meestal een speciale liturgie en na de pauze een vrij programma.  Ook organiseren we jaarlijks een uitje, zodat we elkaar in ongedwongen sfeer ontmoeten. Nieuwe leden (ook als je niet tot onze wijkgemeente behoort) zijn van harte welkom! Voor de kleine kinderen is er oppas geregeld. Kom gerust eens een keer kijken op één van onze kringmorgens.

Voor vragen of wanneer u/jij zich wilt aanmelden als lid, kunt u/jij contact opnemen met Ella Hartman: tel. 078-6916864 of ella.hartman@hotmail.com

Voor meer informatie over de vrouwenbond, kijk op de site: https://www.vrouwtotvrouw.nl/

 

Data voor seizoen 2022/2023 D.V.:
30 november:   Bijbelstudie 4 met ds. F Hoek
18 januari:      Bijbelstudie 5 met Kandidaat Burggraaf
15 februari:     Bijbelstudie 6 met ds. J van Dijk
15 maart:       Bijbelstudie 7 met ds. J.R. Volk
 5 april:        Paasmorgen 
26 april:        Bijbelstudie 8 met Paulus Jan Kievit 
25 mei:         Bijbelstudie 9 met ds. A. van Zetten *
7 juni:          Uitje 

* Dit is niet op woensdagmorgen, maar op donderdagavond; een gezamenlijke avond van de Vrouwenstudiekring en Moeders in gesprek.