Wij geloven dat God deze wereld gemaakt heeft. Hij zorgt voor ons als een Vader die er altijd voor Zijn kinderen is.
God heeft ons gemaakt om voor Hem te leven. Hij vraagt van ons dat we Hem méér liefhebben dan wie dan ook, en dat we andere mensen liefhebben als onszelf. Maar we zien ook dat er van alles mis is met ons en met de wereld. Wij zijn geneigd om God te negeren en onszelf op de eerste plaats te zetten.
God laat ons echter niet aan ons lot over, maar heeft Zijn eigen Zoon naar de wereld gestuurd: Gods Zoon Jezus werd mens. Hij stierf aan een kruis om ons te redden van het kwaad. Dankzij Hem kunnen we een nieuw leven krijgen, een leven waarin het goed is tussen God en ons. Dat leven wordt ons gegeven door de Heilige Geest, die in ons wil wonen en ons leven wil vernieuwen.
We geloven dat Jezus eens zal terugkomen. Dan breekt een nieuwe tijd aan, waarin er geen zonde en lijden meer zal zijn. Die toekomst is er voor iedereen die in Hem gelooft.
We lezen dit alles in de Bijbel, Gods Woord. De Bijbel staat dan ook centraal in onze kerkdiensten en andere activiteiten.
We geloven dit alles niet alleen, maar delen dit geloof met de wereldwijde kerk van alle tijden. De belangrijkste punten van dit geloof zijn samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis, een eeuwenoude tekst die tot vandaag de dag in tal van kerken iedere week wordt uitgesproken:
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.
En ik geloof in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heere,
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel,
op de derde dag wederom opgestaan is uit de dood,
opgevaren naar de hemel, waar Jezus nu zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen over de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heiligen Geest.
Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen.
Ik geloof in vergeving van de zonden;
ik geloof in de wederopstanding van het lichaam;
ik geloof in het eeuwige leven.
Meer weten? Kom dan eens langs in een van onze kerkdiensten of neem contact op.