Diaconie

In Alblasserdam kennen we het College van Diakenen als een centraal orgaan, bestaande uit de diakenen van de drie wijken. Naast de kerntaken van de diaken, genoemd in de kerkorde, kennen we in ons College van Diakenen ook de volgende taken:

• Beheer van drukkerij 'De Combinatie' (voor eenvoudig drukwerk)

• Vakantiebemiddeling voor langdurig zieken en voor hen die zich moeilijk bewegen

• Bemiddeling voor een verblijf in 'De Herberg'

• Het begeleiden en aansturen van HVD-medewerkers

• Het praktisch ondersteunen van de voedselbank in Alblasserdam

• Het onderhouden van contacten met de burgerlijke gemeente en andere diaconaal relevante organisaties

email: diaconie@kerkenpad.nl